Stomatološka ordinacija

Suvremeno opremljene stomatološke stolice sa svim potrebnim dentalnim pomagalima . Modernizirani sustavi za praćenje terapije. Kontrolirani način sterilizacije svih dentalnih pomagala korištenih na pacijentima. U sklopu ordinacije koristi se rentgen za detaljnu dijagnostiku zuba I koštanih struktura te za pravovremeno otkrivanje bilo kakvih dentalnih poteškoća.
Koristeći najsuvremenije metode i uređaje, pružamo vam sva potrebna I potpuna rješenja za vaše dentalno zdravlje I blistav osmijeh.

Tekst desno  sl.ord sa rtg lijevo