Stručni tim

¯¯¯¯¯¯¯¯

Dental studio Završnik čini stručan i iskusan tim doktora dentalne medicine s izvrsnim referencama. Pacijenti u svakom trenutku imaju vrhunsku stomatološku uslugu te osjećaj povjerenja i sigurnosti u uspjeh, bez obzira o kojem se području stomatologije radi.

Svakom pacijentu pruža se individualni pristup i vrhunski tretman. Stalne edukacije i stručna usavršavanja su sastavni dio našeg djelovanja.

Pokrivamo sve grane dentalne medicine: opću stomatologiju, protetiku, oralnu kirurgiju, implantologiju, parodontologiju, estetsku stomatologiju, restaurativnu stomatologiju i endodonciju.

Upoznajte stručni tim

Vera Završnik
dr.med.dent.

Rođena u Pazinu, diplomirala je na stomatološkom fakultetu u Ljubljani.
Ima preko 43 godina radnog iskustva.

Iskusni je dijagnostičar, što njenim pacijentima u svakom trenutku daje puno povjerenje u plan terapije i terapijsku rehabilitaciju.

Poseban naglasak dala je na protetiku i dentalnu implantologiju, u koima se usavršavala na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu.

Tako je postala jedan od pionira dentalne implantologije na ovom prostoru.

Posebno je specijalizirana za komplicirane stomatološke radove i teške dentalne situacije.

Privatnu praksu vodi od 1993. god.

Jani Završnik
dr.med.dent.

Rođen u Ljubljani, diplomirao je na stomatološkom fakultetu u Rijeci.
Nastavlja obiteljsku tradiciju njegovanu više od 40 godina.

Redovito se usavršava u više grana stomatologije.

Njegovo usmjerenje ide u pravcu novih tehnologija u implantologiji, implantološkoj protetici i endodonciji.

Godine 2018. upisuje postdiplomski specijalistički studij iz implantologije, u Zagrebu.