Prije i poslije

Zubni implantanti

Gornja čeljust bez
ijednog zuba

Ugradili smo 6
implantata

Mostna konstrukcija
fiksirana vijcima

Fiksni most u ustima
All on 6

Implantati i nadogradnje
na donjim incizivima

Cementirani fiksni most

Kombinirani radovi

Brušeni donji
pacijentovi zubi

Most sa zglobnom vezom
i metalna proteza

Fiksirani most (cement)
i mobilna proteza

Zubni mostovi

Dislocirani, obojeni i
oštećeni zubi

Fiksirani totalni most
na pacijentovim zubima

Ispuni

Abradirani i okrnjeni
donji sjekutići

Kompozitna restauracija